#
#
11/10/2014 - 13:04
RESMİ KURALLAR
 
Sicil numarası 08675336 olan ve 4th floor, Spital Square, London, E1 6DY adresinde kayıtlı Sportlobster Limited (“Sportlobster”) tarafından düzenlenen işbu yarışmaya (“Sportlobster NBA Global Games İstanbul 2014 Yarışması”) katılmadan evvel aşağıdaki kuralları lütfen dikkatlice okuyunuz. Yarışmaya katılarak işbu belgedeki şartlara tabi olmayı kabul etmiş olacağınızdan buradaki kuralları dikkatlice okumanız ve anlamınız önem taşımaktadır. İşbu kuralları onaylamıyorsanız lütfen Yarışmaya katılmayınız.
 
UYGUNLUK. İşbu Yarışma, 18 yaşında veya üzerinde olan; ve yasal ikameti Türkiye’de bulunan; ve “Sportlobster NBA Global Games İstanbul 2014 Yarışması” için katılımda bulunmak isteyen herkese (“Katılımcı”) açıktır. Yarışmaya katılım, Sportlobster’ın çalışanları, yöneticileri ve görevlileri ve onların birinci dereceden yakınları (eş, ebeveynler, çocuklar, kardeşler ve onların eşleri) ve onların aile bireyleri ve “Tribün Dergi” ile National Basketball Association ve ona üye takımlar, NBA Media Ventures, LLC, NBA TV, LLC ve NBA Properties, Inc. (“NBA Kuruluşları”) ile onların hakim şirketi, iştirakleri, bağlı kuruluşları, bölümleri, reklam ve destek ajansları bakımından mümkün değildir. İşbu Yarışmaya Türk hukuku uygulanır.
 
YARIŞMA ZAMANI. Yarışma, 10 Ekim 2014 tarihinde saat 23:00’de (TR) başlar ve 11 Ekim 2014 tarihinde saat 15:00’de (TR) biter (“14 Saat”).
 
KATILIM NASIL OLUR. Katılımcılar, aşağıdaki soruya cevaplarını (sonradan belirlenecek) belirli bir etiket (hashtag) kullanarak Sportlobster’daki NBA Fanzone’a gönderecektir.
 
Soru: “San Antonio Spurs’un üç büyük ismi kimdir?”.
Sportlobster’dan bir jüri, kazanan cevabı seçecektir.
 
Katılımcılar, kazanan cevabın seçiminin jürinin öznel değerlendirmesine tabi olacağını kabul ve teyit eder. Katılımcılar, kanunun izin verdiği ölçüde işbu belge ile Sportlobster ve NBA Kuruluşları’nı ve onların ilgili hakim şirketlerini, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, bölümlerini, reklam ve destek ajanslarını, çalışanlarını, görevlilerini, yöneticilerini ve pay sahiplerini (hep birlikte “İbra Olunanlar”), jürinin kazanan cevabın seçimindeki öznelliği ile bağlantılı olarak doğabilecek her türlü şikayetten, iddiadan ve/veya davadan ibra eder, bunlara karşı muaf tutar ve bunlardan dolayı doğan zararını tazmin eder.
İşbu Yarışma sadece bireysel katılıma açıktır ve yasal sorumluluklar Katılımcılara aittir. Katılımcılar, Sportlobster tarafından sunulan Sportlobster hizmetleri ve ürünleri ile ilgili olarak Sportlobster’ın kendileri ile iletişim kurmasına müsaade etmelidir. Bunun için Sportlobster uygulamasına kayıt olunurken ad, soyad ve e-posta adreslerine ilişkin bilgileri içeren iletişim bilgi formunun her bir Katılımcı tarafından doldurulması gerekmektedir. Katılımcılar, ilgili formda verdikleri kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu; ve bahsi geçen formda eksik ve/veya doğru olmayan bilgiden dolayı yahut ödüllendirmenin açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içerisinde kullanıcılara ulaşılamayan durumlarda Sportlobster’ın sorumlu tutulamayacağını kabul ve teyit ederler.
 
GİZLİLİK. İşbu belgede yer alan kuralları kabul eden Katılımcılar, Sponsor’a ve NBA Kuruluşları’na Yarışma ile ilgili olarak sundukları kişisel bilgilerin saklanacağını ve Sponsor tarafından Yarışma Süresi esnasında kullanılabileceğini kabul ve teyit eder. Bununla birlikte Sponsor ve NBA Kuruluşları, Sponsor’a yüklenemeyecek bir durumda Katılımcının cep telefonuna, bilgisayarına ve/veya ilgili kişisel bilgilerine üçüncü bir kişi tarafından yapılan hukuka aykırı erişim/işlemler dolayısıyla doğabilecek hiçbir kayıp/zarardan sorumlu tutulmayacaktır.
 
KAZANANIN BELİRLENMESİ. Toplamda 5 kazanan olacaktır (“Kazananlar”), her biri Sportlobster tarafından Katılımcılardan oluşan veritabanının tamamına e-posta gönderilmesi suretiyle açıklanacaktır. Kazananlar, 11 Ekim tarihinde saat 16:00’da (TR) açıklanacaktır. Kazananlar Sportlobster temsilcisi tarafından kendileri ile telefon veya e-posta yoluyla iletişime geçilecektir. Katılımcılar, birden çok Katılımcının aynı kazanan cevabı vermesi durumunda Kazananın Sportlobster tarafından ilk beş kişinin seçileceğini kabul ve teyit eder.
 
ÖDÜLLER. Ödüller aşağıdaki gibidir:
Tüm kazananlara:
5 kazanan (1) çift B Kategori NBA Global Games Istanbul 2014 bileti.
Kazananlar, işbu belgede öngörülen biletlerin önceden belirlenmiş olduğunu ve birtakım sınırlamalara tabi olabileceğini kabul ve teyit eder.
 
Kazananlar, ödüllerini basketbol arenasındaki Sportlobster temsilcilerinden teslim alabileceklerdir.
Ödüller devredilemez; Sponsor’un tamamen kendi takdir yetkisinde aksine müsaade etmediği takdirde de ikame edilebilmesi veya nakden alternatiflerinin verilebilmesi mümkün değildir. Ödüllerin kullanımı ve organizasyonlara katılım her halde tamamen Kazananların sorumluluğunda olacaktır; ve Katılımcı(lar), Sponsor ve NBA Kuruluşları’nı ödülün kullanımından ve/veya herhangi bir organizasyona katılımdan doğabilecek her türlü olay ve sorumluluktan muaf tutacağını kabul ve teyit eder. Eğer ki Kazananın misafiri henüz reşit değilse Kazanan, onun ebeveyni ve/veya vasisi olmalıdır. Tüm Kazananların, Sportlobster’ın tanıtımını yapan tüm sosyal medya aktivitelerine makul ölçüde katılması gerekecektir, buna kazandıklarına dair (Sponsor tarafından makul biçimde yönlendirildiği şekilde) Facebook®’ta ve/veya Twitter®’da gönderimde bulunulması dâhildir. İşbu ödüllere ilişkin olarak Ek I’de belirlenen tüm vergiler ve her türlü masraf, tamamen Kazananların sorumluluğundadır. Ödülünün hazırlanabilmesi için Sponsor’un bir temsilcisi, Kazanan ile e-posta yoluyla iletişime geçecektir. Yarışma Süresinin tüm Kazananları, ödüllerini kabul etmek için söz konusu e-postaya 1 (bir) saat içerisinde cevap vermelidir. Her bir Kazanan, ilgili cevabında tam ismini ve iletişim telefon numarasını belirtmelidir. Eğer ki Kazanana e-posta yoluyla ulaşılamaz veya kendisinden 1 (bir) saat içerisinde cevap alınamazsa ödül, yedek kazanana verilir. Şüpheye mahal vermemek adına tüm Kazananların 1 (bir) saatlik süre içerisinde söz konusu e-postaya cevap vermediği halde ödül, yedek kazanana verilmeyecektir. Aksi takdirde, kendisine ulaşılamayan ve/veya vaktinde basketbol arenasına yetişemeyen Kazanan, ödüle ilişkin tüm haklarını kaybedecektir.
 
KATILIMA İLİŞKİN KOŞULLAR. Katılımcılar, katılımda bulunarak tüm uygunluk şartları da dâhil olmak üzere işbu Resmi Kurallar’a bağlı olmayı kabul eder. Katılımcı, kendi nam ve hesabına işbu Yarışma’da ileti göndermeye hak ve ehliyeti olduğunu veya bir şirket hesabına bu Yarışma’da ileti gönderiyorsa Yarışma’ya katılmak ve şirketi buradaki kurallar ile bağlayabilmek için gerekli tüm kurumsal yetkiye sahip olduğunu; ve iletisinin orijinal olduğunu; ve ilgili iletiyi işbu belgede belirlenen kurallar uyarınca Sponsor’a temlik etme hakkı olduğunu beyan ve tekeffül eder.
İleti göndererek Katılımcı, iletisine dair ve onunla ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaati, telif hakkı da dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın, şartsız biçimde Sponsor’a temlik ve devir eder. Sponsor, gerekli gördüğü veya arzu edilen herhangi bir amaçla tamamen kendi takdir yetkisinde Sponsor’un web sitesinde, filmde ve diğer yayınlarda ve sosyal medya kanalları aracılığıyla (Facebook® ve Twitter® dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) söz konusu iletiyi düzenleme, karıştırma, şeklini değiştirme, tarama, çoğaltma, yayınlama, basma veya diğer türlü kullanma (ve başkalarına kullanma yetkisi verme) hakkına sahiptir.
 
İleti, Sponsor’un imajına uygun olmalıdır ve tamamen Sponsor’un takdir yetkisine bağlı olarak hakaret içeremez, karalayıcı olamaz veya kimsenin isim haklarına veya özel hayatına tecavüz edemez yahut kimsenin veya kuruluşun şahsi veya ayni haklarını ihlal edemez.
Sponsor, (i) hukuka aykırı, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde olan, tehdit edici, pornografik, taciz edici, nefret içeren, ırkçı veya etniğe saldırı niteliğinde sayılan yahut suç sayılan davranışa teşvik eden; (ii) sorumluluğa yola açan; (iii) işletmelerin reklamını yapan veya buna yönelik teşvik eden; veya (iv) işbu belgedeki şartlara ve koşullara uygun olmayan iletileri diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Sponsor, gecikmiş, eksik, okunamayan, hasarlı veya yanlış yönlendirilen iletiler bakımından sorumlu değildir.
Sportlobster, bir Katılımcının herhangi bir şekilde Yarışma sonuçlarını manipüle etmiş olduğunu ortaya çıkardığı ve/veya buna yönelik makul bir şüpheye düştüğü takdirde ilgili kullanıcıyı hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Yarışmadan diskalifiye edebilir.
Ödülü kabul ederek Kazanan, isminin ve işvereninin iş unvanının, pazarlama, reklam ve promosyon amaçları doğrultusunda online açıklamalar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Sponsor ve NBA Kuruluşları yahut Sponsor tarafından ileti ile bağlantılı olarak yetkilendirilen bir kimse tarafından kanunun aksini öngördüğü haller dışında herhangi bir ilave tazminat ödenmeksizin kullanılabilmesini kabul etmektedir.
 
İşbu Resmi Kurallar ile belirlenen katılım koşulları ve işbu Resmi Kurallar’da atfedilen tüm belge ve anlaşmalar, Türk kanunlarının izin verdiği ölçüde işbu Yarışma ile bağlantılı olarak Katılımcı ile Sponsor arasındaki ilişkiyi münferiden düzenler.
 
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI. KATILIMCILAR İŞBU BELGE İLE KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, İŞBU YARIŞMAYA KATILIMDAN VEYA HER TÜRLÜ ÖDÜLLÜ AKTİVİTEDE TANINAN HERHANGİ BİR ÖDÜLÜN KABULÜNDEN, MUHAFAZASINDAN VEYA KULLANIMINDAN VEYA YANLIŞ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM DÂHİL VE FAKAT BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN HER TÜRLÜ VE TÜM İDDİA, DAVA, HASAR, KAYIP VEYA ZARARDAN İBRA OLUNANLARI İBRA ETMEYİ, BUNLARA KARŞI MUAF TUTMAYI VE BUNLARDAN DOLAYI DOĞAN ZARARLARINI TAZMİN ETMEYİ KABUL EDER.
 
BU SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI HÜKMÜ KAPSAMLI OLARAK SORUMLULUĞU SINIRLANDIRMAKTA OLUP KANUNLARIN MÜSAADE ETTİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA RİSK SEBEBİYLE OLUŞAN ZARARLAR; VERİLERİN, GELİRİN VEYA KARIN KAYBI; MALIN ZİYAN OLMASI VEYA ZARARA UĞRAMASI; VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ HAK İDDİALARI DA DÂHİL OLMAK ÜZERE (BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) TÜM VE HER TÜRLÜ ZARAR BAKIMINDAN GEÇERLİDİR. KATILIMCILAR, YARIŞMA İLE İLGİLİ OLARAK SPONSOR TARAFINDAN NE FİİLEN NE DE KANUNEN HERHANGİ BİR KANUNİ, AÇIK VEYA ZIMNİ TEKEFFÜLDE, BEYANDA BULUNULMADIĞINI VEYA GARANTİ VERİLMEDİĞİNİ (BUNA ZIMNEN VERİLEN TİCARİ, MÜLKİYETE İLİŞKİN VE ÖZEL AMACA UYGUNLUĞA İLİŞKİN GARANTİLER DÂHİL VE FAKAT SINIRLI OLMAKSIZIN) VE SPONSOR’UN HİÇBİR ŞEKİLDE BUNLARDAN YÜKÜMLÜ VEYA SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDER.
 
YUKARIDA BAHSİ GEÇENLERİN GENEL NİTELİĞİNE HALEL GELMEKSİZİN SPONSOR, WEB SİTESİ İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKÇA VEYA ZIMNEN HİÇBİR TEKEFFÜLDE VEYA BEYANDA BULUNMAMAKTADIR VE SPONSOR, BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK OLUŞABİLECEK HİÇBİR KESİNTİ VEYA HATADAN DOLAYI SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.
 
İbra Olunanlar, Sponsor’un, kullanıcıların veya işbu Yarışmada kullanılmış olan veya bununla bağlantılı olan teçhizatın veya programlamanın yahut herhangi bir teknik hatanın veya insan hatasının sebep olup olmadığına bakılmaksızın katılımların işlenmesi esnasında oluşabilecek ve kullanıcının sistemine zarar verebilecek yahut bir Katılımcının katılım imkanını sınırlandırabilecek hiçbir teknik, hardware veya software aksaklığından; kaybedilen veya kullanım dışı olan ağ bağlantılarından; bir web sitesine erişilememesinden; dolandırıcılıktan; eksik, karışmış veya kaybedilmiş veya gecikmiş bilgisayar gönderimlerinden veya ileti bilgilerinin doğru olmayan dökümünden sorumlu değildir.
Jüri, Yarışmanın herhangi bir kısmında elektronik veya elektronik olmayan biçimde Yarışmaya fesat karıştırıldığına dair şüphe veya kesin delil bulunduğunu düşünüyorsa; yahut virüs, hata (bug), izinsiz müdahale, dolandırıcılık veya diğer sebeplerle yönetim, güvenlik, kurallara uygunluk veya bütünlük ve Yarışmanın düzgün biçimde oynanması bozulur veya olumsuz biçimde etkilenirse Sponsor, tamamen kendi takdir yetkisinde olacak şekilde Yarışmanın bir kısmını veya tamamını herhangi bir zamanda ve ihtarda bulunmaksızın iptal etme veya askıya alma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda Sponsor, ihtilaflı gördüğü her türlü iletiyi iptal edebilir ve ödülü, iptal tarihine kadar elde edilmiş olan tüm uygun iletiler arasından birine verebilir. Sponsor’un işbu Resmi Kurallar’da öngörülen şartlardan birini yürütmemesi ilgili hükmün veya herhangi bir başka hükmün feragati anlamını taşımaz. Sponsor işbu Resmi Kuralları ihlal eden Katılımcıları diskalifiye etme hakkını saklı tutar. Eğer ki bir Katılımcı diskalifiye edilirse Sponsor, söz konusu Katılımcının Yarışmaya katılım uygunluğunu sona erdirme hakkını saklı tutar.
 
Tüm Katılımcıların, katılımda bulunarak işbu Resmi Kuralları okuduğu ve kabul ettiği anlaşılmaktadır.
 
EK I
KAZANAN TARAFINDAN KATLANILACAK EK MASRAFLARIN LİSTESİ
 
Ödülün elde edilmesi ve ondan yararlanılması ile ilgili aşağıda listelenen her türlü ve tüm muhtemel ilave ödemeler, tamamen Kazananların sorumluluğunda olacaktır:
Herhangi bir ödülün kullanımı ve/veya herhangi bir ödüllü aktiviteye katılım ile bağlantılı olarak doğabilecek her türlü ve tüm ulaşım, konaklama ve/veya yiyecek-içecek masrafları.
 
twitter, vine, instagram, youtube, vimeo ve facebook postlarını url ekleyerek girebilirsiniz.

bbcode'un tüm nimetlerinden faydalanabilirsiniz.
• [b]kalın yazı[/b]: kalın yazı
• [i]italic yazı[/i]: italic yazı
• [u]altı çizgili yazı[/u]: altı çizgili yazı
Daha önceden ünlü şarkıcı Sıla ila çalışan OPPO, Reno3 Serisi‘nin reklam...